U-Story PLC
เป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านการสื่อสารในรูปแบบใหม่ที่มีการพัฒนาและเติบโตไปทั่วโลก โดยจะช่วยในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพทั้งในด้านการผลิตและการบริหารการจัดการที่ก้าวหน้าและทันสมัย
อาคารบากกอก หลังโรงแรมสวนลุมไนท์บาร์ซาร์ รัชดา
0981712234
ตำแหน่งงานของ U-Story PLC 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ประสานงาน 26 พฤษภาคม 2562
     2. call center 26 พฤษภาคม 2562
     3. ธุรการ 26 พฤษภาคม 2562
     4. พนักงานประจำออฟฟิศ 26 พฤษภาคม 2562