บริษัทเฮ้าส์แวร์ 2000 จำกัด
ผลิตและส่งออกเครื่องใช้ในครัวเรือนที่ทำจากไม้
463 ถนน บอนด์สตรีท เมืองทองธานี ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
02-9601242-6
02-9601247-8
ตำแหน่งงานของ บริษัทเฮ้าส์แวร์ 2000 จำกัด 8 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. หัวหน้าออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 23 พฤษภาคม 2562
     2. พนักงานขับรถ 23 พฤษภาคม 2562
     3. เจ้าหน้าที่ธุรการประชาสัมพันธ์ (ด่วน) 23 พฤษภาคม 2562
     4. Export Sales Executive 23 พฤษภาคม 2562
     5. เจ้าหน้าที่ขายในประเทศ (ด่วน) 23 พฤษภาคม 2562
     6. เจ้าหน้าที่ธุรการประชาสัมพันธ์ 23 พฤษภาคม 2562
     7. เจ้าหน้าที่วางแผนและควบคุมการส่งออก 23 พฤษภาคม 2562
     8. พนักงานเขียนแบบผลิตภัณฑ์ (ด่วนมาก) 23 พฤษภาคม 2562