บริษัท โฮม ไอ.ที จำกัด
ก่อตั้งเมื่อปี 2549โดยเริ่มต้น จากการรับซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์ให้กับ บริษัทต่างๆ ที่ดำเนินกิจการด้านการขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แต่ขาดบุคคลากรที่มีความชำนาญ เรื่องการดูแลและแก้ไขเครื่องพิมพ์นอกจากนี้ยังเป็น Sub Contract ดูแลงานบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพริ้นเตอร์ให้กับหน่วยงานราชการ ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากสินค้าชั้นนำของธุรกิจ I.T.หลากหลายยี่ห้อ รวมถึงการได้เป็นศูนย์บริการมาตรฐาน แต่งตั้ง ATEC Hp Canon Brother เพื่อดูแลกลุ่มลูกค้าในจังหวัดสมุทสาคร
53/114 หมู่ 4 ถนนเอกชัย ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
034-837383, 034-421323, 081-6142920
034-428750
ตำแหน่งงานของ บริษัท โฮม ไอ.ที จำกัด 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานรับ-ส่ง เอกสาร 07 เมษายน 2563
     2. เจ้าหน้าที่ธุรการ 07 เมษายน 2563
     3. ช่างซ่อมพริ้นเตอร์ 07 เมษายน 2563
     4. พนักงานขาย (Sale) 07 เมษายน 2563
     5. ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์/ช่างซ่อมพริ้นเตอร์ 07 เมษายน 2563