บริษัท กรุงเทพลิสซิ่ง จำกัด
1.ที่ปรึกษาด้านการเงิน/การลงทุน
2.ให้บริการสินเชื่อรถยนต์ - บ้าน - ที่ดิน
3.โบรคเกอร์ประกันวินาศภัยทุกประเภท
4.รับซื้อ-ขาย รถยนต์มือสอง
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 157/7 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
Call Center 081-7602222
ตำแหน่งงานของ บริษัท กรุงเทพลิสซิ่ง จำกัด 10 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน (ประจำสำนักงานใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม) 19 กุมภาพันธ์ 2562
     2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารลูกหนี้ (ประจำสำนักงานใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม) 19 กุมภาพันธ์ 2562
     3. เจ้าหน้าที่ธุรการสินเชื่อ (ประจำสำนักงานใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม) 19 กุมภาพันธ์ 2562
     4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ประจำสาขาอ่างทอง 19 กุมภาพันธ์ 2562
     5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพงาน (ประจำสำนักงานใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม) 19 กุมภาพันธ์ 2562
     6. เจ้าหน้าที่ทั่วไป (ประจำสำนักงานใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม) 19 กุมภาพันธ์ 2562
     7. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ประจำสาขานครสวรรค์ 19 กุมภาพันธ์ 2562
     8. เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันวินาศภัย ประจำสำนักงานใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 19 กุมภาพันธ์ 2562
     9. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล+เลขา ประจำสำนักงานใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 19 กุมภาพันธ์ 2562
     10. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี ประจำสำนักงานใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 19 กุมภาพันธ์ 2562