บริษัท กรุงเทพลิสซิ่ง จำกัด
1.ที่ปรึกษาด้านการเงิน/การลงทุน
2.ให้บริการสินเชื่อรถยนต์ - บ้าน - ที่ดิน
3.โบรคเกอร์ประกันวินาศภัยทุกประเภท
4.รับซื้อ-ขาย รถยนต์มือสอง
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 157/7 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
Call Center 081-7602222
ตำแหน่งงานของ บริษัท กรุงเทพลิสซิ่ง จำกัด 17 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (ประจำสาขา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี) 26 เมษายน 2562
     2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (ประจำสาขา อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี) 26 เมษายน 2562
     3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (ประจำสาขา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี) 26 เมษายน 2562
     4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (ประจำสาขา อ.เมือง จ.นครปฐม) 26 เมษายน 2562
     5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (ประจำสาขาสามพราน จ.นครปฐม) 26 เมษายน 2562
     6. หัวหน้า/ผู้ช่วยหัวหน้า ฝ่ายบัญชีและการเงิน (ประจำสำนักงานใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม) 26 เมษายน 2562
     7. เจ้าหน้าที่ธุรการสินเชื่อ (ประจำสาขา อ.เมือง จ.นครปฐม) 26 เมษายน 2562
     8. เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน (ประจำสำนักงานใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม) 26 เมษายน 2562
     9. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารลูกหนี้ (ประจำสำนักงานใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม) 26 เมษายน 2562
     10. เจ้าหน้าที่ธุรการสินเชื่อ (ประจำสำนักงานใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม) 26 เมษายน 2562
     11. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (ประจำสาขา อ.เมือง จ.อ่างทอง) 26 เมษายน 2562
     12. เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพงาน (ประจำสำนักงานใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม) 26 เมษายน 2562
     13. เจ้าหน้าที่ทั่วไป (ประจำสำนักงานใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม) 26 เมษายน 2562
     14. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (ประจำสาขา อ.เมือง จ.นครสวรรค์) 26 เมษายน 2562
     15. เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันวินาศภัย ประจำสำนักงานใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 26 เมษายน 2562
     16. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล+เลขา ประจำสำนักงานใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 26 เมษายน 2562
     17. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี ประจำสำนักงานใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 26 เมษายน 2562