บริษัท เอ็น.ที.เทรดเดอร์ จำกัด
ประกอบกิจการค้าส่ง ค้าปลีก เครื่องอุปโภค บริโภค
88/39 โครงการสำเพ็ง 2 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
061-0951995
ตำแหน่งงานของ บริษัท เอ็น.ที.เทรดเดอร์ จำกัด 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานขับรถ 26 พฤษภาคม 2562
     2. พนักงานบัญชี (Accounting) 26 พฤษภาคม 2562