บริษัท เอ็น.ที.เทรดเดอร์ จำกัด
ประกอบกิจการค้าส่ง ค้าปลีก เครื่องอุปโภค บริโภค
88/39 โครงการสำเพ็ง 2 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
061-0951995
ตำแหน่งงานของ บริษัท เอ็น.ที.เทรดเดอร์ จำกัด 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานขับรถ 15 ธันวาคม 2561
     2. พนักงานบัญชี (Accounting) 15 ธันวาคม 2561