บริษัท สมาร์ท คอม จำกัด
รับออกแบบติดตั้ง วางระบบคอมพิวเตอร์ กลัองวงจรปิด ระบบ Network ระบบ automation งานระบบสาธารณูปโภค ระบบงานโรงงงานอุตสาหกรรม
เลขที่ 167 ซอยรามอินทรา 65 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
02-509-4611
02-509-4612
ตำแหน่งงานของ บริษัท สมาร์ท คอม จำกัด 14 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่างแอร์/ช่างเครื่องทำความเย็น/หัวหน้าช่าง (ประจำสนามบินสุวรรณภูมิ) 07 เมษายน 2563
     2. ช่างแอร์/ช่างซ่อมบำรุง (ประจำสนามบินดอนเมื่อง) 07 เมษายน 2563
     3. เจ้าหน้าที่การตลาด/Marketing Officer 07 เมษายน 2563
     4. พนักงาน R&D 07 เมษายน 2563
     5. ช่างเครื่องความเย็น/ห้องเย็น/หัวหน้าช่าง (ประจำสนามบินสุวรรณภูมิ) 07 เมษายน 2563
     6. ผู้ควบคุมงานแผนกก่อสร้าง 07 เมษายน 2563
     7. Support IT Computer CCTV 07 เมษายน 2563
     8. วิศวกรควบคุมงานติดตั้งไฟฟ้า กล้องวงจรปิด 07 เมษายน 2563
     9. ช่างไฟฟ้า ช่างติดตั้งกล้องวงจรปิด 07 เมษายน 2563
     10. Programmer 07 เมษายน 2563
     11. ฝ่ายขายงานโครงการ 07 เมษายน 2563
     12. ช่างก่อสร้าง ช่างประปาและช่างทั่วไป 07 เมษายน 2563
     13. แม่บ้าน 07 เมษายน 2563
     14. ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมบำรุง ด่วนมาก!!! 07 เมษายน 2563