บริษัท สมาร์ท คอม จำกัด
รับออกแบบติดตั้ง วางระบบคอมพิวเตอร์ กลัองวงจรปิด ระบบ Network ระบบ automation งานระบบสาธารณูปโภค ระบบงานโรงงงานอุตสาหกรรม
เลขที่ 167 ซอยรามอินทรา 65 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
02-509-4611
02-509-4612
ตำแหน่งงานของ บริษัท สมาร์ท คอม จำกัด 15 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมบำรุง (สนามบินสุวรรณภูมิ) 24 เมษายน 2562
     2. ฝ่ายบุคคล/HR 24 เมษายน 2562
     3. พนักงานขับรถ 24 เมษายน 2562
     4. หัวหน้าช่าง (สนามบินสุวรรณภูมิ) ด่วนมาก!! 24 เมษายน 2562
     5. ผู้ควบคุมงานแผนกก่อสร้าง 24 เมษายน 2562
     6. Support IT Computer CCTV 24 เมษายน 2562
     7. วิศวกรควบคุมงานติดตั้งไฟฟ้า กล้องวงจรปิด 24 เมษายน 2562
     8. ช่างไฟฟ้า ช่างติดตั้งกล้องวงจรปิด 24 เมษายน 2562
     9. Programmer 24 เมษายน 2562
     10. ฝ่ายขายงานโครงการ 24 เมษายน 2562
     11. ช่างก่อสร้าง ช่างประปาและช่างทั่วไป 24 เมษายน 2562
     12. แม่บ้าน 24 เมษายน 2562
     13. ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมบำรุง (สนามบินดอนเมื่อง) ด่วนมาก!!! 24 เมษายน 2562
     14. เจ้าหน้าที่ดูสต๊อกสินค้าและจัดซื้อสินค้า 24 เมษายน 2562
     15. เจ้าหน้าที่ประสานงาน Admin ประจำฝ่ายคลังสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 24 เมษายน 2562