บริษัท สยามเฟธเธอร์ ปรอดักส์ จำกัด
ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป, ผลิตภัณฑ์เครื่องนอน เช่น ฟ้าห่ม, หมอน
216 หมู่ 1 ซอยไฮแลนด์ ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
02-4258084-7
02-8154474
ตำแหน่งงานของ บริษัท สยามเฟธเธอร์ ปรอดักส์ จำกัด 7 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. QC 25 มิถุนายน 2562
     2. พนักงานฝ่ายผลิต 25 มิถุนายน 2562
     3. พนักงานขับรถและเด็กติดรถ 25 มิถุนายน 2562
     4. แม่บ้าน 25 มิถุนายน 2562
     5. EXPORT OFFICER 25 มิถุนายน 2562
     6. Chief Accountant 25 มิถุนายน 2562
     7. เจ้าหน้่าที่ฝ่ายบุคคล (ด่วน) 25 มิถุนายน 2562