บริษัท MissionFa จำกัด
ให้คำปรึกษาด้านการวางแผนการเงิน ,วางแผนการเกษียณ ,บริหารความเสี่ยง,วางแผนภาษีและมรดกและวางแผนการลงทุน
408/91-95 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น27 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
063-225-9898
ตำแหน่งงานของ บริษัท MissionFa จำกัด 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Financial Advisor X (โครงการ Blue Star Academy ปฎิบัติงานที่กรุงเทพฯ) 25 กุมภาพันธ์ 2563
     2. ที่ปรึกษาการเงิน (โครงการ Blue Star Academy ปฎิบัติงานที่กรุงเทพฯ) 25 กุมภาพันธ์ 2563
     3. ที่ปรึกษาการเงิน (โครงการ Blue Star Academy ปฎิบัติงานที่เชียงใหม่) 25 กุมภาพันธ์ 2563
     4. ที่ปรึกษาการเงินฝึกหัด (PartTime) 25 กุมภาพันธ์ 2563
     5. ตัวแทนประกันชีวิต Part time & Full time 25 กุมภาพันธ์ 2563