หจก ชาญอิสระ
จัดหาคนงาน ทำงานบ้าน และ ดูแลสวน
55 หมู่ 2 ตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170
0819393283
ตำแหน่งงานของ หจก ชาญอิสระ 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ดูแผู้สูงอายุ 19 มิถุนายน 2562
     2. แม่บ้าน / คนสวน ( สมัครโทร 081-939-3283 ) 19 มิถุนายน 2562