บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด
ผลิต, ปรับปรุงพันธุ์ และจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืช ส่งออกและภายในประเทศ (เป็นบริษัท American)

555 อาคารรสา ทาวเวอร์ 1 ชั้น 22 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
02-7934888, 055-909313
02-9370404, 055-340018
ตำแหน่งงานของ บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาดเมล็ดพันธุ์ เพชรบูรณ์ (Marketing Development Officer) 18 กรกฎาคม 2562
     2. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาดเมล็ดพันธุ์ อุตรดิตถ์ (Marketing Development Officer) 18 กรกฎาคม 2562