บริษัท ไฮเทคนคร กรุ๊ป จำกัด
นำเข้า-จำหน่าย ระบบกล้องวงจรปิด อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย และอุปกรณ์ไฮเทคโนโลยี เช่น ระบบกันขโมยบ้าน, ระบบประตูอัตโนมัติ, ระบบบ้านอัจฉริยะ, สแกนลายนิ้วมือ, ระบบ Home Automation, ระบบ network และ ระบบเสียงตามสายแบบ Digital

www.hitech2u.com, www.the-hitech.com
เลขที่ 138, 140 ถนนวันดีโฆษิตกุลพร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
02-402-6810-11,075-432378
075-432379
ตำแหน่งงานของ บริษัท ไฮเทคนคร กรุ๊ป จำกัด 6 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Hitech Guard (เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยยามไฮเทค) 18 มิถุนายน 2562
     2. Monitor Hitech Guard (เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังยามไฮเทค) 18 มิถุนายน 2562
     3. R&D Engineering (วิศวกรวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์) 18 มิถุนายน 2562
     4. เจ้าหน้าที่ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 18 มิถุนายน 2562
     5. เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน 18 มิถุนายน 2562
     6. Project Sales (เจ้าหน้าที่ขายงานโครงการ) 18 มิถุนายน 2562