บริษัท ชาง หว้าง ซิน จำกัด
ซื้อมาขายไป เกี่ยวกับ สินค้าฮาร์แวร์ เช่น ลวดเชื่อม ใบตัด ใบเจียร ลูกล้ออุตสาหกรรม
99/325 หมู่ที่ 1 หมู่บ้านอมรชัย 5 ตำบลบางน้ำจืด
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
034-410-318-20
034-410-322
ตำแหน่งงานของ บริษัท ชาง หว้าง ซิน จำกัด 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานขับรถส่งสินค้า ( สมัครโทร 034-410-318 ถึง 20 ) 26 เมษายน 2562
     2. พนักงานขาย 26 เมษายน 2562
     3. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า 26 เมษายน 2562
     4. พนักงานประจำคลังสินค้า 26 เมษายน 2562