ห้างหุ้นส่วนจำกัดเค เจ ก่อสร้าง
รับเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยเกี่ยวกับงานราชการ
เลขที่ 420 ซอยแก้วเงินทอง 40/1 ถนนแก้วเงินทอง แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
02-010-2991
-
ตำแหน่งงานของ ห้างหุ้นส่วนจำกัดเค เจ ก่อสร้าง 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. วิศวกรประจำไซต์งานก่อสร้าง (โทร.02-010-2991) 27 พฤษภาคม 2562
     2. โฟร์แมน (โทร.02-010-2991) 27 พฤษภาคม 2562
     3. พนักงานธุรการ ประจำไซต์งาน (โทร.02-010-2991) 27 พฤษภาคม 2562
     4. โฟร์แมน (Foreman) 27 พฤษภาคม 2562