บริษัท พารากอนลิสซิ่ง จำกัด
ธุรกิจโรงแรม หอพัก
เลขที่ 65 ซอยนาทอง ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
02-274-6465-9
02-274-6470
ตำแหน่งงานของ บริษัท พารากอนลิสซิ่ง จำกัด 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. แม่บ้าน (โทร.02-274-6465-9) 26 เมษายน 2562
     2. แคชเชียร์ (โทร.02-274-6465-9) 26 เมษายน 2562
     3. เลขานุการ (โทร.02-274-6465-9) 26 เมษายน 2562