บริษัท จาสเทค (ประเทศไทย) จำกัด
รับวางระบบ NETWORK พัฒนาซอฟแวร์ และจำหน่ายคอมพิวเตอร์
อาคาร ยูเอ็มทาวเวอร์ เลขที่ 9/257 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
02-0619416-19
ต่อ 410
ตำแหน่งงานของ บริษัท จาสเทค (ประเทศไทย) จำกัด 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
ไม่มีตำแหน่งงานประกาศรับในขณะนี้