บริษัท คลาสสิค โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตหนังแท้เคลือบสีเพื่อจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ
เลขที่ 234,333 หมู่ที่ 4 ถนนพุทธรักษา ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
02-701-5020-6
02-382-7441
ตำแหน่งงานของ บริษัท คลาสสิค โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ซ่อมบำรุง,ไฟฟ้า 22 กรกฎาคม 2562
     2. หัวหน้าแผนก A กับ D 22 กรกฎาคม 2562
     3. พนักงานบัญชี 22 กรกฎาคม 2562
     4. ฝ่ายบุคคล 22 กรกฎาคม 2562
     5. พนักงานขับรถ 22 กรกฎาคม 2562