บริษัท ดีแมสเทค จำกัด
ให้บริการ ออกแบบ ติดตั้ง ดูแลระบบ ป้ายดิจิตอล digital signage network และป้าย LCD LED ทุกประเภท
เลขที่ 1350/131 อาคารไทยรงค์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 10 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
02-013-5688
02-013-1439
ตำแหน่งงานของ บริษัท ดีแมสเทค จำกัด 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ตำแหน่งพนักงานฝ่าย technical support (โทร. 02-013-5688) 20 กรกฎาคม 2562
     2. Account Executive (โทร. 02-013-5688) 20 กรกฎาคม 2562