บริษัท ทานิตะ แฟบริเคชั่น จำกัด
รับเหมาก่อสร้าง รับปรึกษา ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง
เลขที่ 288/92 หมู่ที่ 14 ซอยกิ่งแก้ว 37/4 ตำบลราชาเทวะ
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
085-116-4115
-
ตำแหน่งงานของ บริษัท ทานิตะ แฟบริเคชั่น จำกัด 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี 26 เมษายน 2562
     2. วิศวกรโยธา 26 เมษายน 2562