Thai Samsung Life Insurance
ประกันชีวิตและการตลาด
เลขที่ 909 อาคารแอมเพิล ทาวเวอร์ ชั้นที่ 4 ถนนเทพรัตน์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
090-958-1666
ตำแหน่งงานของ Thai Samsung Life Insurance 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ผู้จัดการฝ่ายขาย 27 พฤษภาคม 2562
     2. Customer Service & Relationship (เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า) 27 พฤษภาคม 2562
     3. PR & Sale Marketing 27 พฤษภาคม 2562