บริษัทวอร์มเวิร์ค จำกัด
ขายสินค้า
เลขที่ 119/7 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
086-980-7211
ตำแหน่งงานของ บริษัทวอร์มเวิร์ค จำกัด 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานขับรถกระบะ และขนสินค้า (โทร.086-980-7211) 19 มิถุนายน 2562
     2. พนักงานประจำ ร้านชาคามุ KAMU ฟู้ดส์วิลล่าราชพฤกษ์ (โทร.086-980-7211) 19 มิถุนายน 2562