บริษัท แอคมี พรินติ้ง จำกัด
เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการด้านสิ่งพิมพ์ระบบออฟเซ็ท
เลขที่ 68 ซอยแสนสบาย ถนนพระราม4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ACME 02-260-4972
02-258-5459
ตำแหน่งงานของ บริษัท แอคมี พรินติ้ง จำกัด 13 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานรับส่งเอกสาร 16 กรกฎาคม 2562
     2. ฝ่ายขาย 16 กรกฎาคม 2562
     3. ผู้ช่วยฝ่ายผลิต 16 กรกฎาคม 2562
     4. ช่างพับ 16 กรกฎาคม 2562
     5. พนักงานทั่วไป (ติดรถส่งของ) 16 กรกฎาคม 2562
     6. ช่างพิมพ์ 16 กรกฎาคม 2562
     7. บัญชี 16 กรกฎาคม 2562
     8. ผู้ช่วยช่างพิมพ์ 16 กรกฎาคม 2562
     9. ธุรการ 16 กรกฎาคม 2562
     10. พนักงานเช็คสต๊อก 16 กรกฎาคม 2562
     11. พนักงานขายสิ่งพิมพ์ 16 กรกฎาคม 2562
     12. หัวหน้าแผนกฝ่ายผลิต 16 กรกฎาคม 2562
     13. พนักงานขับรถส่งของ 16 กรกฎาคม 2562