บริษัทโกลบัล ลูบริแค็นท์ จำกัด
แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ น้ำมันหล่อลื่น และรีไซเคิล
เลขที่ 78 หมู่ที่ 3 ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
081-622-4963
02-463-9026
ตำแหน่งงานของ บริษัทโกลบัล ลูบริแค็นท์ จำกัด 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานขับรถบรรทุก (โทร.081-622-4963) 20 กรกฎาคม 2562
     2. ช่างเทคนิคไฟฟ้า/ตู้คอนโทรล (โทร.081-622-4963) 20 กรกฎาคม 2562