บริษัท เอลิท อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ให้บริการนำเข้าส่งออก บริการออกสินค้า ขนส่งทั้งในและนอกประเทศ
444 อาคารสำนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย อาคาร บี ชั้น 5 ห้อง 5/1-3 ถนนท่าเรือ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
02-2403607-8
02-2403609
ตำแหน่งงานของ บริษัท เอลิท อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Senior Accountant 26 เมษายน 2562