บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
call center 1111 (Inbound) ของหน่วยงานภาครัฐ(สำนักนายกรัฐมนตรี,สำนักงานปลัดกระทรวง,และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
3658 อาคารศูนย์บริการลูกค้าทีโอที ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
065-4505694
ตำแหน่งงานของ บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. นักคอมพิวเตอร์ 24 กุมภาพันธ์ 2562
     2. Walk In 18-22 กพ. call center สายด่วนภาครัฐ 1111 ภาษาจีน (Skill Chinese)สัมภาษณ์ผ่านเริ่มงาน 4 มี.ค. 24 กุมภาพันธ์ 2562
     3. Walk In 18-22 กพ. call center สายด่วนภาครัฐ1111 ภาษาอังกฤษ (Skill English)สัมภาษณ์ผ่านเริ่มงาน 4 มี.ค. 24 กุมภาพันธ์ 2562
     4. Walk In 18-22 กพ. call center สายด่วนภาครัฐ 1111(ภาษาไทย) สัมภาษณ์ผ่านเริ่มงาน 4 มี.ค. 24 กุมภาพันธ์ 2562