ห้างหุ้นส่วนจำกัด มานพ ลีดเดอร์
- ดำเนินการร่วมกันกับบริษัทในเครือธนาคารชั้นนำ
- ดูแลด้านการเงิน การลงทุน
- คุ้มครองสุขภาพ การดำรงชีวิต และทรัพย์สิน
- การประกันภัย/ชีวิต
517/14-15 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
0930890997
ตำแหน่งงานของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มานพ ลีดเดอร์ 7 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ฝ่ายบุคคล 02 เมษายน 2563
     2. การตลาด (Marketing) 02 เมษายน 2563
     3. ธุรการ 02 เมษายน 2563
     4. เลขานุการ 02 เมษายน 2563
     5. กราฟฟิค (Graphic) 02 เมษายน 2563
     6. การตลาด 02 เมษายน 2563
     7. ธุรการ 02 เมษายน 2563