บริษัทบิส โอเชี่ยน โลจิสติกส์ จำกัด
โลจิสติกส์ครบวงจร
สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 198/12 หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

สาขากรุงเทพฯ : เลขที่ 55/10-12 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
02-249-7160-1
02-249-9287
ตำแหน่งงานของ บริษัทบิส โอเชี่ยน โลจิสติกส์ จำกัด 7 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ CS 16 กรกฎาคม 2562
     2. เจ้าหน้าที่ชิปปิ้ง 16 กรกฎาคม 2562
     3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี 16 กรกฎาคม 2562
     4. พนักงานรับส่งเอกสาร 16 กรกฎาคม 2562
     5. พนักงานรับส่งเอกสาร 16 กรกฎาคม 2562
     6. เจ้าหน้าที่ชิปปิ้ง 16 กรกฎาคม 2562
     7. เจ้าหน้าที่ CS 16 กรกฎาคม 2562