บริษัท แอดวานซ์ ไซแอม เทค จำกัด
ประกอบกิจการประเภทการขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ
เลขที่ 349 ซอยอ่อนนุช 39 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
02-721-4191-2
02-721-4190
ตำแหน่งงานของ บริษัท แอดวานซ์ ไซแอม เทค จำกัด 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Accountantce 19 กุมภาพันธ์ 2562
     2. ธุรการ / Sales Admin 19 กุมภาพันธ์ 2562
     3. วิศวกรขาย / Sales Engineer/Executive 19 กุมภาพันธ์ 2562
     4. วิศกรไฟฟ้า / วิศวกรบริการ / Service Engineer 19 กุมภาพันธ์ 2562