บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด เป็นผู้นำด้านการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบำรุงสุขภาพและเวชสำอางบำรุงผิว มุ่งมั่นทั้งทางด้านการวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเพื่อจัดจำหน่ายให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี ให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

ปัจจุบันกำลังเติบโตและต้องการขยายธุรกิจ มีความต้องการบุคลากรที่ดี มีความสามารถเพื่อพัฒนาศักยภาพของบริษัทให้เจริญเติบโตต่อไป
เลขที่ 111/1 หมู่ที่ 4 ซอยแจ้งวัฒนะ 19 ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
081-985-0666
02-962-2178
ตำแหน่งงานของ บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด 17 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย 26 เมษายน 2562
     2. ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ (Quality Control Manager) 26 เมษายน 2562
     3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายเครื่องสำอาง และ อาหารเสริม(Cosmetics & Supplements Sales Executive) 26 เมษายน 2562
     4. แม่บ้าน 26 เมษายน 2562
     5. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพการผลิตเครื่องสำอาง(QC) 26 เมษายน 2562
     6. เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม 26 เมษายน 2562
     7. R&D Cosmetics เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาเครื่องสำอาง 26 เมษายน 2562
     8. ผู้จัดการฝ่ายการตลาดต่างประเทศ 26 เมษายน 2562
     9. ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ 26 เมษายน 2562
     10. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต่างประเทศ 26 เมษายน 2562
     11. พนักงานขับรถผู้บริหาร 26 เมษายน 2562
     12. ฝ่ายผลิต (บรรจุเครื่องสำอาง Cosmetic Packing) 26 เมษายน 2562
     13. พนักงานขับรถขนส่งสินค้า 26 เมษายน 2562
     14. เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง 26 เมษายน 2562
     15. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า(Customer Services) 26 เมษายน 2562
     16. Accounting Manager / ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 26 เมษายน 2562
     17. ผู้จัดการฝ่ายขาย 26 เมษายน 2562