บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด เป็นผู้นำด้านการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบำรุงสุขภาพและเวชสำอางบำรุงผิว มุ่งมั่นทั้งทางด้านการวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเพื่อจัดจำหน่ายให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี ให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

ปัจจุบันกำลังเติบโตและต้องการขยายธุรกิจ มีความต้องการบุคลากรที่ดี มีความสามารถเพื่อพัฒนาศักยภาพของบริษัทให้เจริญเติบโตต่อไป
เลขที่ 111/1 หมู่ที่ 4 ซอยแจ้งวัฒนะ 19 ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
081-985-0666
02-962-2178
ตำแหน่งงานของ บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด 17 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย 19 มิถุนายน 2562
     2. ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ (Quality Control Manager) 19 มิถุนายน 2562
     3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายเครื่องสำอาง และ อาหารเสริม(Cosmetics & Supplements Sales Executive) 19 มิถุนายน 2562
     4. แม่บ้าน 19 มิถุนายน 2562
     5. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพการผลิตเครื่องสำอาง(QC) 19 มิถุนายน 2562
     6. เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม 19 มิถุนายน 2562
     7. R&D Cosmetics เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาเครื่องสำอาง 19 มิถุนายน 2562
     8. ผู้จัดการฝ่ายการตลาดต่างประเทศ 19 มิถุนายน 2562
     9. ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ 19 มิถุนายน 2562
     10. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต่างประเทศ 19 มิถุนายน 2562
     11. พนักงานขับรถผู้บริหาร 19 มิถุนายน 2562
     12. ฝ่ายผลิต (บรรจุเครื่องสำอาง Cosmetic Packing) 19 มิถุนายน 2562
     13. พนักงานขับรถขนส่งสินค้า 19 มิถุนายน 2562
     14. เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง 19 มิถุนายน 2562
     15. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า(Customer Services) 19 มิถุนายน 2562
     16. Accounting Manager / ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 19 มิถุนายน 2562
     17. ผู้จัดการฝ่ายขาย 19 มิถุนายน 2562