บริษัท โตโยต้าพิษณุโลก ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
จำหน่ายรถยนต์โตโยต้า และบริการครบวงจร
2222 หมู่ 7 ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
055-282000 ต่อ 567
055-282000
ตำแหน่งงานของ บริษัท โตโยต้าพิษณุโลก ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด 7 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ธุรการ 23 พฤษภาคม 2562
     2. ช่างบริการ/ช่างยนต์ (สำนักงานใหญ่ อินโดจีน) 23 พฤษภาคม 2562
     3. พนักงานล้างรถ 23 พฤษภาคม 2562
     4. ช่างบริการ/ช่างยนต์ (สาขาท่าทอง) 23 พฤษภาคม 2562
     5. ช่างซ่อมบำรุง 23 พฤษภาคม 2562
     6. เจ้าหน้าที่ประกันปี 2 23 พฤษภาคม 2562
     7. ช่างบริการ/ช่างยนต์ (สาขานครไทย) 23 พฤษภาคม 2562