โรงเรียนกุหลาบวิทยา
โรงเรียนเอกชน
1334 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
061-8368383, 02-2665775-6
02-6390130