บริษัท พีซีไอ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
บริการรักษาความปลอดภัย และจำหน่ายกล้องวงจรปปิด
ประตูอัตโนมัติ คีย์การ์ด อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
เลขที่ 199/595 หมู่ที่ 3 ถนนบางพลี-ตำหรุ ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
02-102-3099
02-360-3146 ต่อ 15
ตำแหน่งงานของ บริษัท พีซีไอ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ผู้จัดการ รปภ.ประจำหน่วย 26 เมษายน 2562
     2. เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน/เจ้าหน้าที่ธุรการ 26 เมษายน 2562
     3. หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย 26 เมษายน 2562
     4. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ชายและหญิง 26 เมษายน 2562