บริษัท อัพไรท์ อะโกรโลยี จำกัด
การดำเนินธุรกิจในรูปแบบ ผลิต และ จัดจำหน่าย สารเสริมประสิทธิภาพปุ๋ยเคมีและปัจจัยการผลิตทางการเกษตร โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจกับร้านค้าและเกษตรกรทุกกลุ่มพืช

180 ซอยรามคำแหง 2 ซอย 8 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
02-7528500
02-7528500 ต่อ 13
ตำแหน่งงานของ บริษัท อัพไรท์ อะโกรโลยี จำกัด 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานส่งเสริมการขาย 15 ธันวาคม 2561
     2. พนักงานขาย 15 ธันวาคม 2561