บริษัท สำนักงานกฎหมายสยามซิตี้ จำกัด
ที่ปรึกษากฎหมาย
อาคารรัจนาการ ชั้นที่ 20 เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
02-676-6667
02-676-6188
ตำแหน่งงานของ บริษัท สำนักงานกฎหมายสยามซิตี้ จำกัด 7 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานขับรถผู้บริหาร 24 กุมภาพันธ์ 2562
     2. ACCOUNTING OFFICER 24 กุมภาพันธ์ 2562
     3. Secretary 24 กุมภาพันธ์ 2562
     4. RECEPTIONIST 24 กุมภาพันธ์ 2562
     5. แม่บ้าน (ด่วน) 24 กุมภาพันธ์ 2562
     6. พนักงานจัดเก็บเอกสาร (Part -Time) 24 กุมภาพันธ์ 2562
     7. Executive Secretary 24 กุมภาพันธ์ 2562