บริษัท สำนักงานกฎหมายสยามซิตี้ จำกัด
ที่ปรึกษากฎหมาย
อาคารรัจนาการ ชั้นที่ 20 เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
02-676-6667
02-676-6188
ตำแหน่งงานของ บริษัท สำนักงานกฎหมายสยามซิตี้ จำกัด 7 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานขับรถผู้บริหาร 19 ธันวาคม 2561
     2. ACCOUNTING OFFICER 19 ธันวาคม 2561
     3. Secretary 19 ธันวาคม 2561
     4. RECEPTIONIST 19 ธันวาคม 2561
     5. แม่บ้าน (ด่วน) 19 ธันวาคม 2561
     6. พนักงานจัดเก็บเอกสาร (Part -Time) 19 ธันวาคม 2561
     7. Executive Secretary 19 ธันวาคม 2561