บริษัท พรรณกาญจน์วิกรย์ จำกัด
บริษัทดำเนินธุรกิจด้านงานก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการและเอกชน ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
เลขที่ 51 ซอยสว่าง 7 ถนนสว่าง แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
02-6333990-1
02-2362005
ตำแหน่งงานของ บริษัท พรรณกาญจน์วิกรย์ จำกัด 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. วิศวกรโยธาภาคสนาม 19 กุมภาพันธ์ 2562
     2. จป.วิชาชีพ 19 กุมภาพันธ์ 2562
     3. สถาปนิก 19 กุมภาพันธ์ 2562
     4. ช่างเขียนแบบก่อสร้าง DRAFTMAN 19 กุมภาพันธ์ 2562
     5. พนักงานขับรถกระบะส่งของ 19 กุมภาพันธ์ 2562