บริษัท วี เค เค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท วี เค เค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นจากทีมวิศวกร และบุคคลากรเฉพาะด้านที่มีประสบการณ์ การทำงานมากกว่า 20ปี
ทั้งงานรับเหมาก่อสร้าง ทำถนน ทำทาง สะพาน อาคาร ประมูลงานจากกรมทางและกรมทางหลวงชนบท รวมถึงสิ่งปลุกสร้างอื่นๆ
เลขที่ 580/9 ซอยสหการประมูล ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
063-2074041,088-560-3141
ตำแหน่งงานของ บริษัท วี เค เค คอร์ปอเรชั่น จำกัด 9 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายแบบและประมาณราคา 26 เมษายน 2562
     2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 26 เมษายน 2562
     3. เจ้าหน้าที่ธุรการ 26 เมษายน 2562
     4. ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลหนัก 26 เมษายน 2562
     5. พนักงานขับรถ 26 เมษายน 2562
     6. โฟร์แมนทาง 26 เมษายน 2562
     7. วิศวกรโยธา 26 เมษายน 2562
     8. เจ้าหน้าที่บุคคล 26 เมษายน 2562
     9. ช่างสำรวจ 26 เมษายน 2562