บริษัท ประภาวสุ จำกัด
-
เลขที่ 7 ซอยพิพัฒน์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
02-636-6594 ต่อ 132
02-235-1822
ตำแหน่งงานของ บริษัท ประภาวสุ จำกัด 7 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ผู้จัดการร้าน 22 กรกฎาคม 2562
     2. นักศึกษาฝึกงาน 22 กรกฎาคม 2562
     3. พนักงานเสริฟ 22 กรกฎาคม 2562
     4. พนักงานต้อนรับส่วนหน้า (GsO) 22 กรกฎาคม 2562
     5. ผู้จัดการฝ่ายแม่บ้านโรงแรม / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายแม่บ้าน 22 กรกฎาคม 2562
     6. แม่บ้านทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง 22 กรกฎาคม 2562
     7. แม่บ้านทำห้องพักแขกที่เข้ามาพักที่โรงแรม 22 กรกฎาคม 2562