บริษัท ดีเน็ต เทคโนโลยี จำกัด
ประกอบกิจการการค้า จำหน่ายออบแบบพัฒนาและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอินเตอร์เน็ตตลอดจนการประชาสัมพันธ์และบำรุงรักษา
เลขที่ 82/358-359 หมู่ที่ 5 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12150
02-193-4100
02-193-4105
ตำแหน่งงานของ บริษัท ดีเน็ต เทคโนโลยี จำกัด 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี 19 กุมภาพันธ์ 2562
     2. เลขาฝ่ายขาย 19 กุมภาพันธ์ 2562