บริษัท ซันบี้ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ซันบี้ (ประเทศไทย) จำกัด (www.sanby.co.th) เป็นบริษัทในเครือซันบี้ ประเทศญี่ปุ่น (www.sanby.co.jp) ผู้ผลิตและจำหน่ายตรายางชั้นนำภายใต้เครื่องหมายการค้า “SANBY” บริษัท ซันบี้ ประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายตรายางหลากหลายชนิดเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 60 ปี ผลิตภัณฑ์ของซันบี้จึงเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในด้านคุณภาพ ความสวยงาม และความทนทาน
443 ม.17 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ซ.6/1 ถ.บางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570
02-315-3199-201
02-705-8829
ตำแหน่งงานของ บริษัท ซันบี้ (ประเทศไทย) จำกัด 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ล่ามและประสานงานทั่วไป (ภาษาญี่ปุ่น N4) 26 เมษายน 2562
     2. ล่ามและประสานงานทั่วไป (ภาษาญี่ปุ่น N3-N4) 26 เมษายน 2562