บริษัท ออลโฮเท็ลส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
โรงแรม
เลขที่ 122/7 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
082-469-2624
-
-
ตำแหน่งงานของ บริษัท ออลโฮเท็ลส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 16 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Engineer Supervisor / Assistance Engineer Manager 24 เมษายน 2562
     2. Housekeeping Supervisor /Assistance Housekeeping 24 เมษายน 2562
     3. สมุห์บัญชี 24 เมษายน 2562
     4. พนักงานรักษาความปลอดภัย 24 เมษายน 2562
     5. กุ๊ก 24 เมษายน 2562
     6. พนักงานเสิร์ฟ 24 เมษายน 2562
     7. Time Keeper/HR officer 24 เมษายน 2562
     8. พนักงานทำความสะอาด 24 เมษายน 2562
     9. Corporate Sale Manager 24 เมษายน 2562
     10. ช่างซ่อมบำรุง 24 เมษายน 2562
     11. ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน 24 เมษายน 2562
     12. พนักงานยกกระเป๋า 24 เมษายน 2562
     13. พนักงานยกกระเป๋า 24 เมษายน 2562
     14. พนักงานต้อนรับ 24 เมษายน 2562
     15. พนักงานบัญชี 24 เมษายน 2562
     16. พนักงานบัญชี 24 เมษายน 2562