บริษัท ออลโฮเท็ลส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
โรงแรม
เลขที่ 122/7 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
082-469-2624
-
-
ตำแหน่งงานของ บริษัท ออลโฮเท็ลส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 16 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Engineer Supervisor / Assistance Engineer Manager 17 กุมภาพันธ์ 2562
     2. Housekeeping Supervisor /Assistance Housekeeping 17 กุมภาพันธ์ 2562
     3. สมุห์บัญชี 17 กุมภาพันธ์ 2562
     4. พนักงานรักษาความปลอดภัย 17 กุมภาพันธ์ 2562
     5. กุ๊ก 17 กุมภาพันธ์ 2562
     6. พนักงานเสิร์ฟ 17 กุมภาพันธ์ 2562
     7. Time Keeper/HR officer 17 กุมภาพันธ์ 2562
     8. พนักงานทำความสะอาด 17 กุมภาพันธ์ 2562
     9. Corporate Sale Manager 17 กุมภาพันธ์ 2562
     10. ช่างซ่อมบำรุง 17 กุมภาพันธ์ 2562
     11. ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน 17 กุมภาพันธ์ 2562
     12. พนักงานยกกระเป๋า 17 กุมภาพันธ์ 2562
     13. พนักงานยกกระเป๋า 17 กุมภาพันธ์ 2562
     14. พนักงานต้อนรับ 17 กุมภาพันธ์ 2562
     15. พนักงานบัญชี 17 กุมภาพันธ์ 2562
     16. พนักงานบัญชี 17 กุมภาพันธ์ 2562