บริษัท ออลโฮเท็ลส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
โรงแรม
เลขที่ 122/7 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
082-469-2624
-
-
ตำแหน่งงานของ บริษัท ออลโฮเท็ลส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 12 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. กุ๊ก 19 ธันวาคม 2561
     2. พนักงานเสิร์ฟ 19 ธันวาคม 2561
     3. Time Keeper/HR officer 19 ธันวาคม 2561
     4. พนักงานทำความสะอาด 19 ธันวาคม 2561
     5. Corporate Sale Manager 19 ธันวาคม 2561
     6. ช่างซ่อมบำรุง 19 ธันวาคม 2561
     7. ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน 19 ธันวาคม 2561
     8. พนักงานยกกระเป๋า 19 ธันวาคม 2561
     9. พนักงานยกกระเป๋า 19 ธันวาคม 2561
     10. พนักงานต้อนรับ 19 ธันวาคม 2561
     11. พนักงานบัญชี 19 ธันวาคม 2561
     12. พนักงานบัญชี 19 ธันวาคม 2561