บริษัท ออลโฮเท็ลส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
โรงแรม
เลขที่ 122/7 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
082-469-2624
-
-
ตำแหน่งงานของ บริษัท ออลโฮเท็ลส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 16 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Engineer Supervisor / Assistance Engineer Manager 20 กรกฎาคม 2562
     2. Housekeeping Supervisor /Assistance Housekeeping 20 กรกฎาคม 2562
     3. สมุห์บัญชี 20 กรกฎาคม 2562
     4. พนักงานรักษาความปลอดภัย 20 กรกฎาคม 2562
     5. กุ๊ก 20 กรกฎาคม 2562
     6. พนักงานเสิร์ฟ 20 กรกฎาคม 2562
     7. Time Keeper/HR officer 20 กรกฎาคม 2562
     8. พนักงานทำความสะอาด 20 กรกฎาคม 2562
     9. Corporate Sale Manager 20 กรกฎาคม 2562
     10. ช่างซ่อมบำรุง 20 กรกฎาคม 2562
     11. ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน 20 กรกฎาคม 2562
     12. พนักงานยกกระเป๋า 20 กรกฎาคม 2562
     13. พนักงานยกกระเป๋า 20 กรกฎาคม 2562
     14. พนักงานต้อนรับ 20 กรกฎาคม 2562
     15. พนักงานบัญชี 20 กรกฎาคม 2562
     16. พนักงานบัญชี 20 กรกฎาคม 2562