บริษัทไอฟรี กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
สื่อสารโทรคมนาคม ระหว่างประเทศ
อาคาร จีทาวเวอร์ ชั้นบี ห้องบี07 เลขที่ 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
091-783-3645/02-0121780
ตำแหน่งงานของ บริษัทไอฟรี กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Customer service & Supoort 16 กรกฎาคม 2562
     2. Retail Sale and Customer Support 16 กรกฎาคม 2562