บริษัท ต้นกล้า เชียงใหม่ จำกัด
โรงเรียนทางเลือก
292 หมู่ 6 กม.4 ถนนเชียงใหม่-แม่โจ้ ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
053-345912
053-345913
ตำแหน่งงานของ บริษัท ต้นกล้า เชียงใหม่ จำกัด 29 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Phonics Teacher, English Department Primary Level 23 พฤษภาคม 2562
     2. คนขับรถ 23 พฤษภาคม 2562
     3. ครูคณิตศาสตร์ 23 พฤษภาคม 2562
     4. พ่อครัว/แม่ครัว 23 พฤษภาคม 2562
     5. คนสวน 23 พฤษภาคม 2562
     6. ร.ป.ภ. (เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย) 23 พฤษภาคม 2562
     7. เเม่บ้าน 23 พฤษภาคม 2562
     8. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (กะกลางวัน) 23 พฤษภาคม 2562
     9. English Teacher (Reading and Conversation) 23 พฤษภาคม 2562
     10. ครูสอนวิทยาศาสตร์ 23 พฤษภาคม 2562
     11. ธุรการแผนกประถม/แผนกภาษาต่างประเทศ 23 พฤษภาคม 2562
     12. เลขาผู้อำนวยการ 23 พฤษภาคม 2562
     13. ครูสอนคอมพิวเตอร์ 23 พฤษภาคม 2562
     14. ครูสอนวิชาพลศึกษา 23 พฤษภาคม 2562
     15. ครูประจำชั้นอนุบาล 23 พฤษภาคม 2562
     16. เจ้าหน้าที่การเงิน 23 พฤษภาคม 2562
     17. ครูคณิตศาสตร์ ระดับประถม 23 พฤษภาคม 2562
     18. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ด่วน!! 23 พฤษภาคม 2562
     19. English Teacher (Conversation) 23 พฤษภาคม 2562
     20. ครูประจำชั้นอนุบาล 23 พฤษภาคม 2562
     21. Chinese Teacher/ครูสอนภาษาจีน Part time 23 พฤษภาคม 2562
     22. ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกประถม 23 พฤษภาคม 2562
     23. English Teacher (Reading and Conversation) 23 พฤษภาคม 2562
     24. เจ้าหน้าที่ธุรการ 23 พฤษภาคม 2562
     25. หัวหน้าบัญชีการเงิน  23 พฤษภาคม 2562