บริษัท ไม้งานเฟอร์นิเจอร์ จำกัด
เป็นผู้ประกอบกิจการ ออกแบบ ตกแต่งทั้งภายในและภายนอก ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน อาคารโรงงาน อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย และงานก่อสร้างอื่น ๆ
101/34,36 หมู่ที่ 8 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี 12000
0818205299
029766516
ตำแหน่งงานของ บริษัท ไม้งานเฟอร์นิเจอร์ จำกัด 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่างไม้ ช่างสี ช่างเชื่อม ช่างไฟฟ้า (อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) 20 กุมภาพันธ์ 2563
     2. โฟร์แมน 20 กุมภาพันธ์ 2563
     3. ธุรการ 20 กุมภาพันธ์ 2563