บริษัท เวิอร์คสตัท จำกัด
บริษัทที่ปรึกษา รับออกแบบ โครงการ โรงงาน คอนโด อาคารสำนักงาน บ้าน อาคารพาณิชย์ ต้องการรับวิศวกรออกแบบโครงสร้าง ที่มีความสามารถ มีความสนใจที่จะเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพ กับงานที่หลากหลายรูปแบบ และให้ผลตอบแทนเหมาะสมกับผลงานและความสามารถ
9/5 หมู่ 1 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางขนุน
อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
083-6995915
ตำแหน่งงานของ บริษัท เวิอร์คสตัท จำกัด 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. แม่บ้านสำนักงาน 27 พฤษภาคม 2562
     2. วิศวกรออกแบบโครงสร้าง 27 พฤษภาคม 2562
     3. พนักงานช่างทั่วไป 27 พฤษภาคม 2562
     4. Graphic Design 27 พฤษภาคม 2562
     5. วิศวกรออกแบบโครงสร้าง 27 พฤษภาคม 2562