บริษัท เวิอร์คสตัท จำกัด
บริษัทที่ปรึกษา รับออกแบบ โครงการ โรงงาน คอนโด อาคารสำนักงาน บ้าน อาคารพาณิชย์ ต้องการรับวิศวกรออกแบบโครงสร้าง ที่มีความสามารถ มีความสนใจที่จะเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพ กับงานที่หลากหลายรูปแบบ และให้ผลตอบแทนเหมาะสมกับผลงานและความสามารถ
9/5 หมู่ 1 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางขนุน
อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
083-6995915
ตำแหน่งงานของ บริษัท เวิอร์คสตัท จำกัด 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. วิศวกรออกแบบโครงสร้าง 26 มีนาคม 2562
     2. พนักงานช่างทั่วไป 26 มีนาคม 2562
     3. Graphic Design 26 มีนาคม 2562
     4. วิศวกรออกแบบโครงสร้าง 26 มีนาคม 2562
     5. พนักงานเขียนแบบโครงสร้าง Draftman 26 มีนาคม 2562