บริษัทในเครือท็อปกรุ๊ป
กลุ่มบริษัทท็อปกรุ๊ปได้ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ และจริงใจมาเป็นเวลานานกว่า 30 ปี โดยยึดหลักปรัชญาบริหารธุรกิจ 5 ประการ คือ คุณภาพสูงสุด ราคายุติธรรม บริการประทับใจ ความสัมพันธ์ยอดเยี่ยม และสิ่งแวดล้อมเป็นเลิศ จากประสบการณ์กว่า 30 ปีที่ผ่านมา เราได้เรียนรู้ความต้องการของตลาด และสังคม ผู้บริหารและพนักงานท็อปกรุ๊ปทุกคนพร้อมที่จะนำประสบการณ์ที่มีอยู่มารับใช้ลูกค้าทุกท่าน คงปรัชญาบริหารธุรกิจ 5 ประการด้วยคุณภาพที่สูงยิ่งขึ้น เพื่อความพึงพอใจ และผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า และสังคม กลุ่มบริษัทฯ ในเครือ มี 4 บริษัท ประกอบด้วย 1.บริษัท ท็อปสตาร์ เทรดดิ้ง จำกัด (ซื้อมาขายไปสินค้าพลาสติก และอื่น ๆ) 2.บริษัท ท็อปอิมเมจ จำกัด (ผลิต และจำหน่ายแผ่นพลาสติก) 3.บริษัท ท็อปซัน จำกัด (ผลิตน้ำมันขึ้นรูปโลหะ, น้ำมันกันสนิม ฯลฯ) 4.บริษัท ท็อปพลาสแพค จำกัด (ผลิต และจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก)
สำนักงานใหญ่ 714-720 ซอย เจริญนคร 40 ถนน เจริญนคร
แขวงบางลำภูล่าง เขต คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
สาขา 804 ซอย 14 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
สาขา 168 ม. 5 ซ.สุนทรวสุ ถ.แพรกษา ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
สาขา 970 ม.5 ซ.สุนทรวสุ ถ.แพรกษา ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
02-8624311-5 ต่อ 105, 106, 02-3243271-5, 02-7094381-4
02-8627254, 02-3243670
ตำแหน่งงานของ บริษัทในเครือท็อปกรุ๊ป 10 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานบัญชี (ปฏิบัติงานที่ ถ.เจริญนคร) 19 มิถุนายน 2562
     2. พนักงานประจำสำนักงาน (ปฏิบัติงานที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู) 19 มิถุนายน 2562
     3. พนักงานบัญชี ( Part Time ) 19 มิถุนายน 2562
     4. SALES REPRESENTATIVE **ด่วน** 19 มิถุนายน 2562
     5. พนักงานผลิต (ปฏิบัติงานที่ ถ.แพรกษา จ.สมุทรปราการ) 19 มิถุนายน 2562
     6. พนักงานประสานงานขาย (ปฏิบัติงานที่ ถ.แพรกษา จ.สมุทรปราการ) 19 มิถุนายน 2562
     7. พนักงานขึ้นรูป (ปฏิบัติงานที่แพรกษา จ.สมุทรปราการ) 19 มิถุนายน 2562
     8. SALES REPRESENTATIVE FOR PLASTIC, FOOD PACKAGING (ปฏิบัติงานที่แพรกษา จ.สมุทรปราการ) 19 มิถุนายน 2562
     9. หัวหน้าหน่วยบุคคล (ปฏิบัติงานที่แพรกษา จ.สมุทรปราการ) 19 มิถุนายน 2562
     10. พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (ปฏิบัติงานที่แพรกษา จ.สมุทรปราการ) 19 มิถุนายน 2562