บริษัท ดี.เค.เจ.คอนสตรัคชั่น จำกัด
รับเหมาก่อสร้างครบวงจร
393 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
02-5532781-9 ต่อ 136, 137
02-5532780