บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้สินทั้งในส่วนที่เป็นหนี้ด้อยคุณภาพและรับจ้างติดตามหนี้ครอบคลุมทุกประเภท เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต เช่าซื้อ สินเชื่อที่อยู่อาศัย และค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ รวมถึง ฟ้องร้องคดี สืบทรัพย์ และบังคับคดีทั่วประเทศไทย โดยเปิดดำเนินการมาแล้วกว่า 2 ทศวรรต

เจเอ็มที ประกอบธุรกิจ 2 ประเภทหลัก ได้แก่

1) ธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้ โดยบริษัทให้บริการแก่ผู้ว่าจ้างที่เป็นสถาบันการเงิน และผู้ประกอบการต่างๆ อาทิเช่น ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา อิออน ธนสินทรัพย์ โตโยต้า มอเตอร์ เป็นต้น ซึ่งประสงค์จะให้บริษัทฯ ติดตามและดำเนินการให้ลูกหนี้ของผู้ว่าจ้างชำระคืนหนี้ ขอบเขตการให้บริการ ครอบคลุมถึงการรับจ้างติดตามและจัดเก็บหนี้ รวมถึงงานด้านกฎหมาย ได้แก่ ฟ้องและสืบทรัพย์คดี

2) ธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ โดยซื้อหนี้ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงิน หรือบริษัทต่างๆ อาทิเช่น ธนาคารธนชาต แคปปิตอล โอเค ธนบรรณ อีซี่ บาย เป็นต้น และนำมาบริหารจัดเก็บหนี้

ทั้งนี้ เจเอ็มที ยังมีบริษัทในเครือ อีก 2 บริษัทคือ

1. บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จํากัด
เป็นบริษัทที่มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ทั้งในส่วนของงานปรับปรุงโครงสร้างหนี้ งานบริหารจัดการ และจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
เรามุ่งเน้นให้มีการเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้เป็นอันดับแรก คำนึงถึงความสามารถ ในการชำระหนี้ของลูกหนี้ รวมถึงร่วมปรึกษาหารือให้ได้ข้อยุติภายใต้แนวทางที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ลูกหนี้ที่มีศักยภาพสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้

2. บริษัทเจ อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด
ดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกันภัยประเภทวินาศภัย และประกันชีวิต
เลขที่ 187 อาคารเจมาร์ท ชั้นที่ 4-6 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
02-308-9815, 02-308-9939 ,02-308-9914
-
ตำแหน่งงานของ บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) 142 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     101. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาฉะเชิงเทรา 22 พฤษภาคม 2562
     102. เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ สาขาระยอง 22 พฤษภาคม 2562
     103. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาภูเก็ต 22 พฤษภาคม 2562
     104. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาหาดใหญ่ (สงขลา) 22 พฤษภาคม 2562
     105. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขานครศรีธรรมราช 22 พฤษภาคม 2562
     106. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาชุมพร 22 พฤษภาคม 2562
     107. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ สาขาชัยภูมิ 22 พฤษภาคม 2562
     108. เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร 22 พฤษภาคม 2562
     109. Collection trainer 22 พฤษภาคม 2562
     110. เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (FCR) จ.ระยอง รายได้ 20,000 บาทขึ้นไป 22 พฤษภาคม 2562
     111. เจ้าหน้าที่ธุรการ (เฉพาะคนพิการด้านแขน/ขา และการได้ยิน) 22 พฤษภาคม 2562
     112. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาเชียงใหม่ 22 พฤษภาคม 2562
     113. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขานครสวรรค์ 22 พฤษภาคม 2562
     114. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน ประจำสาขาห้าง The Jas รามอินทรา รายได้รวม20,000บาทขึ้นไป 22 พฤษภาคม 2562
     115. ผู้จัดการสินเชื่อส่วนบุคคล 22 พฤษภาคม 2562
     116. เจ้าหน้าที่บัญชี 22 พฤษภาคม 2562
     117. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 22 พฤษภาคม 2562
     118. เจ้าหน้าที่ภาคสนาม(FCR) ประจำจังหวัดสมุทรปราการ 22 พฤษภาคม 2562
     119. เจ้าหน้าที่ภาคสนาม(FCR) ประจำจังหวัดอุดรธานี 22 พฤษภาคม 2562
     120. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาร้อยเอ็ด ด่วนนนน 22 พฤษภาคม 2562
     121. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาสุราษฎร์ธานี 22 พฤษภาคม 2562
     122. พนักงานแนะนำสินเชื่อและบัตรเครดิต Salary 15,000 บาท 22 พฤษภาคม 2562
     123. Telesales Motor 22 พฤษภาคม 2562
     124. เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (FCR) ประจำกรุงเทพ (ชั้นใน) 22 พฤษภาคม 2562
     125. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขานครราชสีมา 22 พฤษภาคม 2562