บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้สินทั้งในส่วนที่เป็นหนี้ด้อยคุณภาพและรับจ้างติดตามหนี้ครอบคลุมทุกประเภท เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต เช่าซื้อ สินเชื่อที่อยู่อาศัย และค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ รวมถึง ฟ้องร้องคดี สืบทรัพย์ และบังคับคดีทั่วประเทศไทย โดยเปิดดำเนินการมาแล้วกว่า 2 ทศวรรต

เจเอ็มที ประกอบธุรกิจ 2 ประเภทหลัก ได้แก่

1) ธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้ โดยบริษัทให้บริการแก่ผู้ว่าจ้างที่เป็นสถาบันการเงิน และผู้ประกอบการต่างๆ อาทิเช่น ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา อิออน ธนสินทรัพย์ โตโยต้า มอเตอร์ เป็นต้น ซึ่งประสงค์จะให้บริษัทฯ ติดตามและดำเนินการให้ลูกหนี้ของผู้ว่าจ้างชำระคืนหนี้ ขอบเขตการให้บริการ ครอบคลุมถึงการรับจ้างติดตามและจัดเก็บหนี้ รวมถึงงานด้านกฎหมาย ได้แก่ ฟ้องและสืบทรัพย์คดี

2) ธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ โดยซื้อหนี้ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงิน หรือบริษัทต่างๆ อาทิเช่น ธนาคารธนชาต แคปปิตอล โอเค ธนบรรณ อีซี่ บาย เป็นต้น และนำมาบริหารจัดเก็บหนี้

ทั้งนี้ เจเอ็มที ยังมีบริษัทในเครือ อีก 2 บริษัทคือ

1. บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จํากัด
เป็นบริษัทที่มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ทั้งในส่วนของงานปรับปรุงโครงสร้างหนี้ งานบริหารจัดการ และจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
เรามุ่งเน้นให้มีการเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้เป็นอันดับแรก คำนึงถึงความสามารถ ในการชำระหนี้ของลูกหนี้ รวมถึงร่วมปรึกษาหารือให้ได้ข้อยุติภายใต้แนวทางที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ลูกหนี้ที่มีศักยภาพสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้

2. บริษัทเจ อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด
ดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกันภัยประเภทวินาศภัย และประกันชีวิต
เลขที่ 187 อาคารเจมาร์ท ชั้นที่ 4-6 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
02-308-9815, 02-308-9939 ,02-308-9914
-
ตำแหน่งงานของ บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) 142 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     76. Filing Officer ประจำสาขาสุทธิสาร 23 กรกฎาคม 2562
     77. เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (FCR) จ.เชียงราย รายได้ 20,000 บาทขึ้นไป 23 กรกฎาคม 2562
     78. เจ้าหน้าภาคสนาม (FCR) จ.สมุทรสาคร รายได้ 20,000 บาทขึ้นไป 23 กรกฎาคม 2562
     79. Marketing Officer 23 กรกฎาคม 2562
     80. เจ้าหน้าภาคสนาม (FCR) จ.อยุธยา รายได้ 20,000 บาทขึ้นไป 23 กรกฎาคม 2562
     81. เจ้าหน้าภาคสนาม (FCR) จ.สมุทสงคราม รายได้ 20,000 บาทขึ้นไป 23 กรกฎาคม 2562
     82. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม (FCR) สาขาจันทบุรี 23 กรกฎาคม 2562
     83. Telesales ประกันภัยรถยนต์ รายได้ 30,000 บาทขึ้นไป 23 กรกฎาคม 2562
     84. เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (FCR) จ.กระบี่ รายได้ 20,000 บาทขึ้นไป 23 กรกฎาคม 2562
     85. Admin Marketing 23 กรกฎาคม 2562
     86. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม (FCR) ประจำสาขาชลบุรี 23 กรกฎาคม 2562
     87. Credit - Officer (เจ้าหน้าที่สินเชื่อ) ประจำสำนักงานใหญ่ (สุขาภิบาล 3) 23 กรกฎาคม 2562
     88. Product Advisor ประจำสาขาฉะเชิงเทรา 23 กรกฎาคม 2562
     89. เจ้าหน้าภาคสนาม (FCR) จ.กาฬสิน รายได้ 20,000 บาทขึ้นไป 23 กรกฎาคม 2562
     90. Product Advisor ประจำสาขาระยอง 23 กรกฎาคม 2562
     91. Call Center ประจำสาขาสุทธิสาร 23 กรกฎาคม 2562
     92. เจ้าหน้าภาคสนาม (FCR) จ.สมุทรปราการ รายได้ 20,000 บาทขึ้นไป 23 กรกฎาคม 2562
     93. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาราชบุรี 23 กรกฎาคม 2562
     94. เจ้าหน้าที่ภาคสนาม(FCR) ประจำจังหวัดอุบลราชธานี (ด่วนมาก) 23 กรกฎาคม 2562
     95. เจ้าหน้าที่ภาคสนาม(FCR) ประจำจังหวัดสุรินทร์ 23 กรกฎาคม 2562
     96. เจ้าหน้าภาคสนาม (FCR) จ.ปทุมธานี รายได้ 20,000 บาทขึ้นไป 23 กรกฎาคม 2562
     97. ทนายความ (ดูแลคดีจำนอง,ปรับปรุงโครงสร้างหนี้) 23 กรกฎาคม 2562
     98. HRD Manager 23 กรกฎาคม 2562
     99. เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (FCR) ประจำขอนแก่น 23 กรกฎาคม 2562
     100. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน ประจำสาขาสำนักงานใหญ่ สุขาภิบาล 3 ด่วน 23 กรกฎาคม 2562