บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้สินทั้งในส่วนที่เป็นหนี้ด้อยคุณภาพและรับจ้างติดตามหนี้ครอบคลุมทุกประเภท เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต เช่าซื้อ สินเชื่อที่อยู่อาศัย และค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ รวมถึง ฟ้องร้องคดี สืบทรัพย์ และบังคับคดีทั่วประเทศไทย โดยเปิดดำเนินการมาแล้วกว่า 2 ทศวรรต

เจเอ็มที ประกอบธุรกิจ 2 ประเภทหลัก ได้แก่

1) ธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้ โดยบริษัทให้บริการแก่ผู้ว่าจ้างที่เป็นสถาบันการเงิน และผู้ประกอบการต่างๆ อาทิเช่น ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา อิออน ธนสินทรัพย์ โตโยต้า มอเตอร์ เป็นต้น ซึ่งประสงค์จะให้บริษัทฯ ติดตามและดำเนินการให้ลูกหนี้ของผู้ว่าจ้างชำระคืนหนี้ ขอบเขตการให้บริการ ครอบคลุมถึงการรับจ้างติดตามและจัดเก็บหนี้ รวมถึงงานด้านกฎหมาย ได้แก่ ฟ้องและสืบทรัพย์คดี

2) ธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ โดยซื้อหนี้ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงิน หรือบริษัทต่างๆ อาทิเช่น ธนาคารธนชาต แคปปิตอล โอเค ธนบรรณ อีซี่ บาย เป็นต้น และนำมาบริหารจัดเก็บหนี้

ทั้งนี้ เจเอ็มที ยังมีบริษัทในเครือ อีก 2 บริษัทคือ

1. บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จํากัด
เป็นบริษัทที่มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ทั้งในส่วนของงานปรับปรุงโครงสร้างหนี้ งานบริหารจัดการ และจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
เรามุ่งเน้นให้มีการเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้เป็นอันดับแรก คำนึงถึงความสามารถ ในการชำระหนี้ของลูกหนี้ รวมถึงร่วมปรึกษาหารือให้ได้ข้อยุติภายใต้แนวทางที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ลูกหนี้ที่มีศักยภาพสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้

2. บริษัทเจ อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด
ดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกันภัยประเภทวินาศภัย และประกันชีวิต
เลขที่ 187 อาคารเจมาร์ท ชั้นที่ 4-6 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
02-308-9815, 02-308-9939 ,02-308-9914
-
ตำแหน่งงานของ บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) 142 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     26. Collection Supervisor ประจำสาขาพิษณุโลก 19 กรกฎาคม 2562
     27. Collection Supervisor ประจำสาขานครสวรรค์ 2 19 กรกฎาคม 2562
     28. Collection Supervisor ประจำสาขาเชียงใหม่ 19 กรกฎาคม 2562
     29. Collection Supervisor ประจำสาขาสุราษฎร์ธานี 19 กรกฎาคม 2562
     30. Collection Supervisor ประจำสาขาเพชรบูรณ์ 19 กรกฎาคม 2562
     31. Collection Supervisor ประจำสาขานครศรีธรรมราช 19 กรกฎาคม 2562
     32. Collection Supervisor ประจำสาขาชุมพร (หลังสวน) 19 กรกฎาคม 2562
     33. Collection Supervisor ประจำสาขาสุรินทร์ 19 กรกฎาคม 2562
     34. Collection Supervisor ประจำสาขาสุพรรณบุรี 19 กรกฎาคม 2562
     35. Collection Supervisor ประจำสาขาขอนแก่น 19 กรกฎาคม 2562
     36. Collection Supervisor ประจำสาขาราชบุรี 19 กรกฎาคม 2562
     37. เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (FCR) จ.สุพรรณบุรี รายได้ 20,000 บาทขึ้นไป 19 กรกฎาคม 2562
     38. เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (FCR) จ.สมุทรสาคร รายได้ 20,000 บาทขึ้นไป 19 กรกฎาคม 2562
     39. Telesales ประกันภัย (Supervisor) 19 กรกฎาคม 2562
     40. Corporate Sales of Non-Motor Insurance (ฝ่ายขายประกัน) 19 กรกฎาคม 2562
     41. Corporate Sales of Motor Insurance (ฝ่ายขายประกัน) 19 กรกฎาคม 2562
     42. เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (FCR) จ.ภูเก็ต รายได้ 20,000 บาทขึ้นไป 19 กรกฎาคม 2562
     43. เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (FCR) จ.เพชรบูรณ์ รายได้ 20,000 บาทขึ้นไป 19 กรกฎาคม 2562
     44. เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (FCR) จ.อุทัยธานี รายได้ 20,000 บาทขึ้นไป 19 กรกฎาคม 2562
     45. เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (FCR) จ.สิงห์บุรี รายได้ 20,000 บาทขึ้นไป 19 กรกฎาคม 2562
     46. เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (FCR) จ.นครศรีธรรมราช รายได้ 20,000 บาทขึ้นไป 19 กรกฎาคม 2562
     47. Marketing Support 19 กรกฎาคม 2562
     48. เจ้าหน้าภาคสนาม (FCR) จ.พัทลุง รายได้ 20,000 บาทขึ้นไป 19 กรกฎาคม 2562
     49. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำสำนักงานใหญ่) 19 กรกฎาคม 2562
     50. เจ้าหน้าที่ห้องสำนวน 19 กรกฎาคม 2562