บริษัท เด็คส์เตอร์ อินดัสทรี จำกัด
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ภายนอกและภายใน รับงานโลหะ ออกแบบโมลด์และผลิตโมลด์
เลขที่ 199 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
038-442100
038-442186
ตำแหน่งงานของ บริษัท เด็คส์เตอร์ อินดัสทรี จำกัด 12 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานฝ่ายผลิต 19 กรกฎาคม 2562
     2. เจ้าหน้าที่ ISO 19 กรกฎาคม 2562
     3. พนักงาน CNC 19 กรกฎาคม 2562
     4. ช่าง IT 19 กรกฎาคม 2562
     5. ล่าม ภาษาญี่ปุ่น 19 กรกฎาคม 2562
     6. พนักงานคลังสินค้า 19 กรกฎาคม 2562
     7. บัญชี 19 กรกฎาคม 2562
     8. คนขับรถ 19 กรกฎาคม 2562
     9. พนักงาน CNC 19 กรกฎาคม 2562
     10. จป.วิชาชีพ 19 กรกฎาคม 2562
     11. การตลาด 19 กรกฎาคม 2562
     12. R&D OFFICE 19 กรกฎาคม 2562
     13. พนักงานกลึง 19 กรกฎาคม 2562
     14. พนักงานการตลาด (ต่างประเทศ) 19 กรกฎาคม 2562
     15. จป.วิชาชีพ 19 กรกฎาคม 2562