บริษัท เด็คส์เตอร์ อินดัสทรี จำกัด
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ภายนอกและภายใน รับงานโลหะ ออกแบบโมลด์และผลิตโมลด์
เลขที่ 199 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
038-442100
038-442186
ตำแหน่งงานของ บริษัท เด็คส์เตอร์ อินดัสทรี จำกัด 12 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานฝ่ายผลิต 19 พฤษภาคม 2562
     2. เจ้าหน้าที่ ISO 19 พฤษภาคม 2562
     3. พนักงาน CNC 19 พฤษภาคม 2562
     4. ช่าง IT 19 พฤษภาคม 2562
     5. ล่าม ภาษาญี่ปุ่น 19 พฤษภาคม 2562
     6. พนักงานคลังสินค้า 19 พฤษภาคม 2562
     7. บัญชี 19 พฤษภาคม 2562
     8. คนขับรถ 19 พฤษภาคม 2562
     9. พนักงาน CNC 19 พฤษภาคม 2562
     10. จป.วิชาชีพ 19 พฤษภาคม 2562
     11. การตลาด 19 พฤษภาคม 2562
     12. R&D OFFICE 19 พฤษภาคม 2562
     13. พนักงานกลึง 19 พฤษภาคม 2562
     14. พนักงานการตลาด (ต่างประเทศ) 19 พฤษภาคม 2562
     15. จป.วิชาชีพ 19 พฤษภาคม 2562