บริษัท เด็คส์เตอร์ อินดัสทรี จำกัด
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ภายนอกและภายใน รับงานโลหะ ออกแบบโมลด์และผลิตโมลด์
เลขที่ 199 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
038-442100
038-442186
ตำแหน่งงานของ บริษัท เด็คส์เตอร์ อินดัสทรี จำกัด 16 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงาน QC 27 กุมภาพันธ์ 2563
     2. พนักงานฝ่ายผลิต 27 กุมภาพันธ์ 2563
     3. เจ้าหน้าที่ ISO 27 กุมภาพันธ์ 2563
     4. พนักงาน CNC 27 กุมภาพันธ์ 2563
     5. ช่าง IT 27 กุมภาพันธ์ 2563
     6. ล่าม ภาษาญี่ปุ่น 27 กุมภาพันธ์ 2563
     7. พนักงานคลังสินค้า 27 กุมภาพันธ์ 2563
     8. บัญชี 27 กุมภาพันธ์ 2563
     9. คนขับรถ 27 กุมภาพันธ์ 2563
     10. พนักงาน CNC 27 กุมภาพันธ์ 2563
     11. จป.วิชาชีพ 27 กุมภาพันธ์ 2563
     12. การตลาด 27 กุมภาพันธ์ 2563
     13. R&D OFFICE 27 กุมภาพันธ์ 2563
     14. พนักงานกลึง 27 กุมภาพันธ์ 2563
     15. พนักงานการตลาด (ต่างประเทศ) 27 กุมภาพันธ์ 2563
     16. จป.วิชาชีพ 27 กุมภาพันธ์ 2563