บริษัท เด็คส์เตอร์ อินดัสทรี จำกัด
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ภายนอกและภายใน รับงานโลหะ ออกแบบโมลด์และผลิตโมลด์
เลขที่ 199 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
038-442100
038-442186
ตำแหน่งงานของ บริษัท เด็คส์เตอร์ อินดัสทรี จำกัด 15 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานฝ่ายผลิต 25 มิถุนายน 2562
     2. เจ้าหน้าที่ ISO 25 มิถุนายน 2562
     3. พนักงาน CNC 25 มิถุนายน 2562
     4. ช่าง IT 25 มิถุนายน 2562
     5. ล่าม ภาษาญี่ปุ่น 25 มิถุนายน 2562
     6. พนักงานคลังสินค้า 25 มิถุนายน 2562
     7. บัญชี 25 มิถุนายน 2562
     8. คนขับรถ 25 มิถุนายน 2562
     9. พนักงาน CNC 25 มิถุนายน 2562
     10. จป.วิชาชีพ 25 มิถุนายน 2562
     11. การตลาด 25 มิถุนายน 2562
     12. R&D OFFICE 25 มิถุนายน 2562
     13. พนักงานกลึง 25 มิถุนายน 2562
     14. พนักงานการตลาด (ต่างประเทศ) 25 มิถุนายน 2562
     15. จป.วิชาชีพ 25 มิถุนายน 2562