บริษัท เด็คส์เตอร์ อินดัสทรี จำกัด
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ภายนอกและภายใน รับงานโลหะ ออกแบบโมลด์และผลิตโมลด์
เลขที่ 199 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
038-442100
038-442186
ตำแหน่งงานของ บริษัท เด็คส์เตอร์ อินดัสทรี จำกัด 7 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงาน CNC 24 กุมภาพันธ์ 2562
     2. ช่าง IT 24 กุมภาพันธ์ 2562
     3. ล่าม ภาษาญี่ปุ่น 24 กุมภาพันธ์ 2562
     4. การตลาด 24 กุมภาพันธ์ 2562
     5. พนักงานกลึง 24 กุมภาพันธ์ 2562
     6. พนักงานการตลาด (ต่างประเทศ) 24 กุมภาพันธ์ 2562
     7. จป.วิชาชีพ 24 กุมภาพันธ์ 2562